ZELENI KLJUČ

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo, nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije ter simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna.

Program Zeleni ključ želi povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v posameznih turističnih obratih in v turistični industriji nasploh.

Več o samem certifikatu si lahko preberete na spletnih straneh www.greenkey.global in www.zelenikljuc.si.

Vodstvo in zaposleni v MC hostlu Brežice se zavedamo dejstva, da je trajnostni razvoj edina uspešna dolgoročna pot, ki bo našemu turistično nastanitvenem objektu omogočala zdrav in sonaraven razvoj v prihodnosti. Zavezali smo se, da bomo ohranili naravne in kulturne danosti ter proaktivno aplicirali novosti na področju trajnostnega razvoja v turizmu in se vključili v postopek pridobitve okoljskega certifikata Zeleni ključ.

 

OKOLJSKA POLITIKA MC HOSTLA BREŽICE

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in